Tallregning med de fire regneartene

Denne siden er under arbeid og bør ikke leses før høsten 2014!!

Tester: Her er en side med forklaringer og begreper rettet mot foreldre.

Lekse runde 1:

  • Se video bla bla…
  • Regn disse oppgavene:
  • (Les noen av ressurs-sidene her nedenfor)

Lekse runde 2:

  • Oppgaver:
  • Problemløsning

Regn disse oppgavene

Sinus 1T: Kapittel 1.1, 1.2, 1.3???

Campus Inkrement/Lektor Thue:

NDLA-ressurser:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s